دوستان عزیز و گرامی سلام. همانطور که گفته شد پیرایش آنلاین تنها در زمینه اصلاح خصوصی مو در منزل فعالیت نمیکند و به تولید انواع و اقسام کلاه گیس ها و پروتز های موی طبیعی را انجام میدهد. در زیر نظر شمارا به تعدادی از نمونه های تولید شده جلب میننماییم.

کلاه گیس با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی سیبیل مصنوعی با موی طبیعی ریش مصنوعی با موی طبیعی ریش مصنوعی با موی طبیعی ابرو مصنوعی با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی سبیل مصنوعی با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی کلاه گیس با موی طبیعی