اصلاح مو به مدل آلمانی

مدل موی المانی یکی از زیباترین مدل های مو است که طرفداران زیادی پیدا کرده شما نیز میتوانید این مدل را برحسب فرم صورت خود انتخاب کنید

گالری تصاویر پروژه

توضیحات
.مدل موی المانی یکی از زیباترین مدل های مو است که طرفداران زیادی پیدا کرده شما نیز میتوانید این مدل را برحسب فرم صورت خود انتخاب کنید
مهارت های لازم
این مدل به دلیل اینکه دارای ویژگی های خاصی است آرایشگر باید دارای مهارت زیاد و تکنیک های خاص باشد

%

زیبایی این مدل مو

  • گزینه یک 30%
  • گزینه دو 50%
  • گزینه سوم 80%
n

گزینه مورد نظر شما

گزینه مورد نظر شما

گزینه مورد نظر شما